BLACKPLAST R SZYBKI GRUNT Roztwór asfaltowy 5L Zobacz większe

BLACKPLAST R SZYBKI GRUNT Roztwór asfaltowy 5L

Nowy produkt

Więcej informacji

Właściwości

BLACKPLAST R  jest roztworem asfaltowym. Cechuje go bardzo krótki czas schnięcia.
Jest przeznaczony do gruntowania podłoży betonowych, gładzi cementowych, cementowo-gipsowych, ceramicznych.
Blackplast R może być zastosowany jako lakier asfaltowy. Zastosowany na powierzchni metalowej tworzy powłokę zabezpieczającą metal przed korozją. Posiada bardzo dobrą przyczepność do betonu, metalu i drewna. Ma zastosowanie do impregnacji elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowanego na zewnątrz np. płoty, balustrady, słupy ogrodzeniowe, gonty dachowe. Można go stosować do wykonywania samodzielnych „lekkich” powłok izolacyjnych np. kręgi betonowe, rury studzienne, podmurówki płotów itp.

Dodatkowe informacje

SPOSÓB UŻYCIA
Blackplast R nie może być zastosowany wewnątrz budynków.
Podłoże, które ma być gruntowane powinno być wysezonowane, suche , odkurzone bez narostów i skamielin.
Do wykonywania samodzielnej powłoki izolacyjnej, powierzchnia na której zamierzamy wykonać izolację powinna być wyrównana bez wżerów i raków oraz ubytków technologicznych , bez rys i szczelin. Wykonanie izolacji należy wykonywać warstwami, kolejną wykonywać po wyschnięciu poprzedniej. Ilość nakładanych warstw w zależności od potrzeby.

Powierzchnie drewniane , wiórowe, cementowe należy przygotować poprzez usunięcie zanieczyszczeń, (pył, kurz, itp.) , uzupełnić braki wzgl. wymienić zmurszałe i zbutwiałe elementy.
- konstrukcje stalowe, blachy stalowe i ocynkowane: usunięcie rdzy, złogów starej farby, tłuszczów, smarów itp. Dopuszcza się odrdzewienie do III klasy czystości.
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych na metalach w każdym przypadku wykonuje się „na zimno”, przy pomocy pędzli, szczotek dekarskich lub mechanicznie na przygotowane podłoże. Czas tworzenia powłoki uzależniony jest od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, stanu podłoża, stopnia pochylenia płaszczyzny, lecz nie powinien przekraczać ok. 4 godz.
Gruntowanie – wystarcza jednokrotne równomierne pomalowanie całej powierzchni.
Zużycie :  dla gruntowania i pierwszej powłoki izolacyjnej na powierzchniach metalowych wynosi ok. 0,3 – 0,6 l/m2. Zużycie dla kolejnych powłok na powierzchniach metalowych: ok. 0,2 – 0,4 l/m2.

INFORMACJE DODATKOWE
Wszystkie prace z użyciem BLACPLAST R prowadzić w temperaturach dodatnich przy bezdeszczowej pogodzie.

W trakcie wykonywania prac przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy robotach z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych. Przy robotach szczególnie niebezpiecznych: basenach, kanałach, zbiornikach, studzienkach, itp. bezwzględnie stosować obostrzenia i odpowiednie do tych prac środki ochrony zbiorowej i indywidualnej na przykład: skuteczną wentylację, nadmuch, bądź półmaski z pochłaniaczem par organicznych wzgl. aparaty świeżego powietrza. W przypadku zatrucia, zapewnić poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza, zapewnić pierwszą pomoc, wezwać lekarza.

UWAGA
BLACPLAST R  nie może być stosowany wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz innych pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej. Materiał nie powinien stykać się bezpośrednio z żywnością i wodą do picia.

Magazynowanie i transport
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Szczegółowe opisy występujących zagrożeń oraz metody postępowania w przypadku ich wystąpienia opisano w karcie charakterystyki produktu, dostępnej na żądanie u Producenta.

Recenzja

Napisz opinię

BLACKPLAST R SZYBKI GRUNT Roztwór asfaltowy 5L

BLACKPLAST R SZYBKI GRUNT Roztwór asfaltowy 5L

30 innych produktów w tej samej kategorii: